Hankkeen kuvaus

Äidit mukana hankkeen malli yksi Cygnaeus-palkinnon finalisti!

 

Hankkeen tavoitteena on kehittää uusi malli, jossa maahanmuuttajaäidit voivat suorittaa kotoutumiskoulutuksen nopeutetussa aikataulussa perinteiseen koulutukseen verrattuna. Mallin myötä myös vahvistetaan maahanmuuttajataustaisten äitien suomen kielen oppimista, kotoutumista ja integroitumista yhteiskuntaan sekä luodaan heille uusia mahdollisuuksia sosiaaliseen kanssakäymiseen kantaväestön kanssa.Tavoitteena on, että kotona olevat maahanmuuttajaäidit voisivat kehittää suomen kielen oppimisen taitojaan niin, että ne mahdollistaisivat ammattiopinnot ja työelämään siirtymisen nopeutetussa aikataulussa perinteiseen koulutusmalliin verrattuna. Samalla maahanmuuttajaäidit voivat tukea lasten suomen kielen oppimista ja sopeutumista suomalaiseen päivähoito- ja koulutusjärjestelmään.

Hankkeen toimenpiteet jakaantuvat kahdelle vuodelle. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa maahanmuuttajaäidit opiskelevat yhdessä lapsensa kanssa suomen kieltä ja matematiikan perusteita Vantaalaisessa perusopetusta antavassa koulussa. Heille tehdään osaamiskartoitus, jonka pohjalta heidät polutetaan opiskelemaan hoiva-alan jatkokoulutukseen hoiva-avustajiksi tai vaihtoehtoisesti siivous tai catering alan koulutukseen. Osaamiskartoituksen tulosten perusteella maahanmuuttajaäiti voidaan myös ohjata Edupolin tai muiden oppilaitosten muihin koulutuksiin. Hankkeen toisessa vaiheessa maahanmuuttajaäidit aloittavat ammatilliset opinnot. Ammatillinen koulutus tapahtuu työvaltaisena koulutuksena työpaikoilla, jolloin kielitietoinen teoriaopetus kytketään tiiviisti työssäoppimiseen aidossa työympäristössä ja jolla pohjustetaan henkilön työllistymistä jatkossa. Myös suomen kielen opiskelu on työvaltaista.Tarkoituksena on, että maahanmuuttajaäidit suorittavat tutkintoja tai osatutkintoja osana koulutusta.

Tavoitteena on myös lisätä maahanmuuttajaäitejä vastaan ottavien työpaikkojen henkilöstön kielitietoisen työvaltaisen opiskelun ohjaamisen taitoja sekä kulttuurien kohtaamisen valmiuksia. Näiden kautta varmistetaan maahanmuuttajaäitien osaamisen hankkimista ja työllistymisen onnistumista.