Hankkeen kuvaus

Hankkeen tavoitteena on kehittää uusi malli, jossa maahanmuuttajaäidit voivat suorittaa kotoutumiskoulutuksen nopeutetussa aikataulussa perinteiseen koulutukseen verrattuna. Mallin myötä myös vahvistetaan maahanmuuttajataustaisten äitien suomen kielen oppimista, kotoutumista ja integroitumista yhteiskuntaan sekä luodaan heille uusia mahdollisuuksia sosiaaliseen kanssakäymiseen kantaväestön kanssa.Tavoitteena on, että kotona olevat maahanmuuttajaäidit voisivat kehittää suomen kielen oppimisen taitojaan niin, että ne mahdollistaisivat ammattiopinnot ja työelämään siirtymisen nopeutetussa aikataulussa perinteiseen koulutusmalliin verrattuna. Samalla maahanmuuttajaäidit voivat tukea lasten suomen kielen oppimista ja sopeutumista suomalaiseen päivähoito- ja koulutusjärjestelmään.

Hankkeen toimenpiteet jakaantuvat kahdelle vuodelle. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa maahanmuuttajaäidit opiskelevat yhdessä lapsensa kanssa suomen kieltä ja matematiikan perusteita Vantaalaisissa perusopetusta antavissa kouluissa. Heille tehdään osaamiskartoitus. Osaamiskartoituksen tulosten perusteella maahanmuuttajaäiti ohjataan Careerian tai muiden oppilaitosten ammatillisiin koulutuksiin, Valma-opintoihin, aikuisten perusopetukseen, oppisopimuskoulutukseen tai työllistymiseen.

Hankkeen toisessa vaiheessa maahanmuuttajaäidit aloittavat Careeriassa ammatilliset opinnot. Ammatillinen koulutus tapahtuu työvaltaisena koulutuksena työpaikoilla, jolloin teoriaopetus kytketään tiiviisti työssäoppimiseen aidossa työympäristössä ja jolla pohjustetaan henkilön työllistymistä jatkossa. Myös suomen kielen opiskelu on työvaltaista.Tarkoituksena on, että maahanmuuttajaäidit suorittavat tutkintoja tai osatutkintoja osana koulutusta.

Tavoitteena on myös lisätä maahanmuuttajaäitejä vastaan ottavien työpaikkojen henkilöstön kielitietoisen työvaltaisen opiskelun ohjaamisen taitoja sekä kulttuurien kohtaamisen valmiuksia. Näiden kautta varmistetaan maahanmuuttajaäitien osaamisen hankkimista ja työllistymisen onnistumista.

Esittelyvideo hankkeesta

Esittelyvideo hankkeesta

Esittelyvideo hankkeesta

Äidit mukaan tuotekortti