Tulevaisuus on sinun, opi kieli, opiskele ammatti!

Mistä Äidit mukana -projektissa on kyse?

Äidit mukana -hankkeessa kehitetään uusi malli, jonka avulla voidaan edistää maahanmuuttajaäitien kotoutumista ja työllistymistä. Alussa vahvistetaan luku- ja kirjoitustaitoa, ja sen jälkeen kehitetään suomen kielen taitoa niin, että ammatillisen koulutuksen suorittaminen kielituella on mahdollista. Kielituettu koulutus tapahtuu työpaikoilla. Teoriaopetus kytketään tiiviisti työssäoppimiseen aidossa työympäristössä.

Kenelle?

Hankkeen kohderyhmänä ovat maahanmuuttajataustaiset kotona olevat äidit, joiden lapsi on aloittanut tai aloittamassa koulunkäynnin perusopetuksessa. Kohderyhmään kuuluvat eivät ole vielä osallistuneet kotoutumiskoulutukseen tai ammattiin valmentavaan koulutukseen. Hankkeeseen voivat osallistua myös äidit, joiden suomen kielen kielitaito on pitkän kotonaolon jälkeen heikko ja estää jatko-opinnot tai työelämään siirtymisen.

Mitä Äidit mukana -projektissa tehdään?

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa syyslukukaudella äidit opiskelevat yhdessä lapsensa kanssa suomen kieltä (suomi toisena kielenä) ja matematiikan perusteita Vantaalla sijaitsevassa koulussa. Äitien koulupäivä jatkuu vielä lasten koulupäivän päätyttyä, jolloin äidit opiskelevat tieto- ja viestintätekniikkataitoja, suomalaista yhteiskuntaa sekä oppimaan oppimisen taitoja. Samalla äidit voivat tehdä suomen kielen ja matematiikan kotitehtävät tuetusti.

Kevätlukukaudella äitien kielenopetus siirtyy seuraavaan vaiheeseen, jossa äiditohjataan työvaltaiseen työssäoppimiseen. Työssäoppimisessa painotetaan kielitietoista ohjaamista. Ensimmäisen vaiheen kevät koostuu yhtenä päivänä tapahtuvasta suomen kielen opetuksesta ja hoiva-alan perusteiden opiskelusta sekä neljänä päivänä tapahtuvasta työharjoittelusta hoiva-alan yrityksissä.

Hankkeen toisella toimintakaudella äidit aloittavat kielitietoisen työvaltaisen koulutuksen, joka tähtää osatutkintojen ja tutkinnon suorittamiseen sekä työllistymiseen. Tarkoituksena on, että äidit hakeutuvat ensisijaisesti hoiva-alalle. Koulutus rakentuu neljästä työssäoppimispäivästä ja yhdestä teoria-opetuspäivästä.

Miten mukaan hankkeeseen?

Mikäli olet kiinnostunut pääsemään mukaan hankkeeseen ja koulutukseen ota yhteyttä

projektipäällikkö
Minna Perokorpi-Sulin
minna.perokorpi-sulin@careeria.fi
puh. 040 672 1835

kouluttaja – Äidit mukana hanke
Maija Tanneraho
maija.tanneraho@careeria.fi
puh. 040 572 7876

 

www.facebook.com/aiditmukana/

www.instagram.com/aiditmukana/

 

Vanhemmat mukaan kouluun sivut / Äidit mukaan hankkeen rinnakkaishanke