Tulevaisuus on sinun, opi kieli, opiskele ammatti!

Mistä Äidit mukana -projektissa on kyse?

Äidit mukana -hankkeessa kehitetään uusi malli, jonka avulla voidaan edistää maahanmuuttajaäitien kotoutumista ja työllistymistä. Alussa vahvistetaan luku- ja kirjoitustaitoa, ja sen jälkeen kehitetään suomen kielen taitoa niin, että ammatillisen koulutuksen suorittaminen kielituella on mahdollista. Kielituettu koulutus tapahtuu työpaikoilla. Teoriaopetus kytketään tiiviisti työssäoppimiseen aidossa työympäristössä.

Kenelle?

Hankkeen kohderyhmänä ovat maahanmuuttajataustaiset kotona olevat äidit, joiden lapsi on aloittanut tai aloittamassa koulunkäynnin perusopetuksessa. Kohderyhmään kuuluvat eivät ole vielä osallistuneet kotoutumiskoulutukseen tai ammattiin valmentavaan koulutukseen. Hankkeeseen voivat osallistua myös äidit, joiden suomen kielen kielitaito on pitkän kotonaolon jälkeen heikko ja estää jatko-opinnot tai työelämään siirtymisen.

Mitä Äidit mukana -projektissa tehdään?

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa syyslukukaudella äidit opiskelevat yhdessä lapsensa kanssa suomen kieltä  ja matematiikan perusteita Vantaalla sijaitsevissa kouluissa. Lisäksi äidit opiskelevat tieto- ja viestintätekniikkataitoja, suomalaista yhteiskuntaa sekä oppimaan oppimisen taitoja.

Kevätlukukaudella äitien kielenopetus siirtyy seuraavaan vaiheeseen, jossa äidit ohjataan työkokeiluun. Työssäoppimisessa painotetaan kielitietoista ohjaamista. Ensimmäisen vaiheen kevät koostuu yhtenä päivänä tapahtuvasta suomen kielen opetuksesta ja neljänä päivänä tapahtuvasta työharjoittelusta.

Hankkeen toisella toimintakaudella äidit aloittavat kielitietoisen työvaltaisen ammatillisen koulutuksen, joka tähtää osatutkintojen ja tutkinnon suorittamiseen sekä työllistymiseen.

Projektipäällikkö
Minna Perokorpi-Sulin
minna.perokorpi-sulin@careeria.fi
puh. 040 672 1835

Hanke on päättynyt. Hankkeen toimintamalli jatkuu Vantaalla . Lisää tietoa löydät täältä.

www.facebook.com/aiditmukana/

www.instagram.com/aiditmukana/

Vanhemmat mukaan kouluun sivut / Äidit mukaan hankkeen rinnakkaishanke